July 2017 - Teaching Studios-VOICE - C-615 (grd. pno.)

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
           
1 

 
2 

 
3 
08:00~23:30 Winsto
 
4 
08:00~17:30 Winsto
 
5 
08:00~23:30 Winsto
 
6 
08:00~23:30 Winsto
 
7 
08:00~23:30 Winsto
 
8 

 
9 

 
10 
08:00~23:30 Winsto
 
11 
08:00~17:30 Winsto
 
12 
08:00~23:30 Winsto
 
13 
08:00~23:30 Winsto
 
14 
08:00~23:30 Winsto
 
15 

 
16 

 
17 
08:00~23:30 Winsto
 
18 
08:00~17:30 Winsto
 
19 
08:00~23:30 Winsto
 
20 
08:00~23:30 Winsto
 
21 
08:00~23:30 Winsto
 
22 

 
23 

 
24 
08:00~16:00 Winsto
16:00~21:00 Lazaro

 
25 
08:00~16:00 Winsto
16:00~21:00 Lazaro

 
26 
08:00~23:30 Winsto
 
27 
08:00~23:30 Winsto
 
28 
08:00~23:30 Winsto
 
29 

 
30 

 
31 
08:00~14:00 Winsto
14:00~21:00 Ivana