September 2017 - Ensemble Rooms - C-302 1G

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
         
1 
10:00~11:30 FACULT
11:30~22:00 Ensemb

 
2 

 
3 

 
4 
10:30~13:30 Nigrim
 
5 
10:00~13:00 Jazz C
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUPG 5
15:30~19:00 Vocal

 
6 
08:30~20:00 Choral
 
7 
10:30~13:00 Dahlen
13:00~14:30 MUJZ 3
15:00~19:00 Wan

 
8 
10:00~13:30 Karlic
16:00~19:00 Dardyk

 
9 

 
10 

 
11 
09:00~11:30 Choral
12:00~14:00 Levesq
15:00~18:00 Csarna
18:00~21:00 Levesq

 
12 
09:00~11:30 Choral
11:30~13:00 Jensen
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUPG 5
16:00~18:00 Lefebv

 
13 
09:00~11:30 MGSO S
11:30~14:30 Straus
15:00~18:00 Sosa

 
14 
09:00~11:30 Choral
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUEN 5
16:00~17:30 Grimar

 
15 
10:00~13:30 Karlic
15:00~17:00 Csarna
17:00~18:30 Knott

 
16 
09:00~12:00 Little
12:00~14:00 Ukulel

 
17 

 
18 
09:00~11:30 Choral
15:00~18:00 Csarna

 
19 
09:00~11:30 Choral
11:30~13:00 Jensen
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUPG 5
16:00~18:00 Lefebv

 
20 
09:00~11:30 Choral
11:30~14:30 Straus
15:00~18:00 Sosa

 
21 
09:00~11:30 Choral
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUEN 5
16:00~17:30 Grimar

 
22 
10:00~13:30 Karlic
15:00~17:00 Csarna
17:00~18:30 Knott

 
23 
09:00~12:00 Little
12:00~14:00 Ukulel

 
24 

 
25 
09:00~11:30 Choral
13:30~15:00 MUPG 6
15:00~21:00 Csarna

 
26 
09:00~11:30 Choral
11:30~13:00 Jensen
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUPG 5
16:00~18:00 Lefebv
18:00~19:30 Mutya ...

 
27 
09:00~11:30 Choral
11:30~14:30 Straus
15:00~18:00 Sosa
19:30~21:30 Jazz C

 
28 
09:00~11:30 Choral
11:30~13:00 Piano
13:00~14:30 MUJZ 3
14:30~15:30 MUEN 5
16:00~17:00 Grimar
17:00~19:00 Suzuki

 
29 
10:00~13:30 Karlic
15:00~17:00 Csarna
17:00~18:30 Knott

 
30 
09:00~12:00 Little
12:00~14:00 Ukulel