August 2019 - Ensemble Rooms - A-025 Wirth Opera Studio

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
       
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
10:00~12:00 Hansen
 
9 

 
10 

 
11 

 
12 
14:00~17:30 Milatz
 
13 
11:00~17:00 Pellet
 
14 
11:00~17:00 Chekha
 
15 

 
16 
11:00~13:00 PJH
 
17 
09:00~22:00 Tapest
 
18 
09:00~22:00 Tapest
 
19 
09:00~22:00 Tapest
 
20 
09:00~22:00 Tapest
 
21 
09:00~22:00 Tapest
 
22 
09:00~22:00 Tapest
 
23 
09:00~22:00 Tapest
 
24 
09:00~22:00 Tapest
 
25 

 
26 
14:00~18:00 Grossm
18:00~21:00 Boudre

 
27 
12:30~14:00 Dufres
14:00~18:00 Boudre

 
28 
10:00~12:00 Pelley
 
29 

 
30 
10:00~12:00 Wirth
12:00~14:00 Opera
14:00~15:00 Wirth
15:00~17:00 Dictio

 
31 
10:00~23:00 Chambe