May 2020 - Ensemble Rooms - C-309 1G

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
         
1 

 
2 

 
3 

 
4 
19:30~21:30 Jazz C
 
5 

 
6 
18:30~21:00 Rossy
 
7 

 
8 

 
9 
08:30~12:30 Suzuki
 
10 

 
11 
19:30~21:30 Jazz C
 
12 

 
13 
18:30~21:00 Rossy
 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 
19:30~21:30 Jazz C
 
19 

 
20 
18:30~21:00 Rossy
 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 
19:30~21:30 Jazz C
 
26 

 
27 
18:30~21:00 Rossy
 
28 

 
29 

 
30 

 
31