Library Seminar Rooms - A-410 Crestron


Time:
Sun
May 26
Mon
May 27
Tue
May 28
Wed
May 29
Thu
May 30
Fri
May 31
Sat
Jun 01
07:00 OPEN 12PM-5PM OPEN 9AM- 7PM OPEN 9AM- 7PM OPEN 9AM- 7PM OPEN 9AM- 7PM OPEN 9AM- 6PM LIBRARY CLOSED
07:30 "           "   " 
08:00             
08:30             
09:00             
09:30             
10:00  Cayer       Cayer  
10:30   "         "   
11:00   "    Soden, Kit    "   
11:30   "     "     "   
12:00   "     "     "   
12:30       "     "   
13:00       "       
13:30       "       
14:00  Soden, Kit Soden, Kit  "       
14:30   "   "   "  Martin, Cathy    
15:00   "   "   "   "     
15:30   "   "   "   "     
16:00             
16:30             
17:00             
17:30             
18:00             
18:30             
19:00             
19:30             
20:00             
20:30             
21:00             
21:30             
22:00             
22:30             
23:00             
temporary conservatory tbc faculty External