Areas
Piano
Voice

Thursday

Default week
Time: E-505 E-506 E-509 E-510 E-511 E-512 E-513 E-514 E-515 E-516 E-529 E-530 E-531 E-532 E-533 E-534 E-535
07:30
08:00
Ho/Jeremy
08:30
 " 
Ripka/Zachary Kenneth Michael
09:00
 "  Chou/Chih-Ting
Fong/Lai Wo Herbert
 " 
09:30
 "   " 
 " 
Li/Zhenni
 " 
Li/Jui-Sheng
Wang/Anna Chian Yao
10:00 Milatz/Meagan Corrie  " 
Ledger/Timothy Michael Kam/Elliot Zhang/Yunyi Wu/Szu-Hsuan  " 
 "  Chen/Junyi
 " 
10:30  "   " 
 "   "   "   "   " 
Dan/Jason  "  Wang/Tingting  " 
Otcuoglu/Ancela
11:00  "   "  Chou/Chih-Ting Peletsis/Anna Dardykina/Tatiana
Ghannam/Joud  " 
Lazarov/Viktor
 "   " 
Reesor/Rebecca Ann  " 
11:30  "   "   "   "   "  Min/Tian Gates/Jeremie Wu/Szu-Hsuan Iamonico/Matthew  " 
Wang/Anna Chian Yao Sakvarelidze/Nino David/Priam  "   " 
12:00 Uzelac/Aleksandar Johnson/Tabitha Zhou/Yangwanqing  "   "   "   "   "   "   "  Dan/Jason Lansdell/Austin Bryce
 "   "   "   " 
12:30 Uzelac/Aleksandar  "   "   "   " 
Wu/Szu-Hsuan  "   " 
Lansdell/Austin Bryce Wang/Tingting  " 
Salazar/Olivier
13:00 Uzelac/Aleksandar  "   "  Martin-Gonzalez/Maya Simone Wang/Anna Chian Yao Laothamatas/Karnsiri Ledger/Timothy Michael  "   "  Tehse/Jared Chemtov/Robin
 "  Downing/Scott Alexander Milatz/Meagan Corrie Salazar/Olivier Raine/Johnathan
13:30
 "   "   "  Kim/MinJoo  "  Hong/Felix Yao-An
 "   "   "  Rabu/Olivier Olynyk/Sasha  "   "  Li/Jui-Sheng  " 
14:00 Gaudreault/Christopher Zhang/Xin
 "   "  Garfinkle/David Etan Ledger/Timothy Michael Kam/Elliot  "   "   "   "  Olynyk/Sasha  " 
 "   " 
14:30  " 
Lin/Jing Yi Santella/Zachary Pascual Salazar/Olivier
 "   "  Von Eccher/Magdalena Pia  "   "   "  Olynyk/Sasha  "  Yeunyonghattaporn/Akkra  "   " 
15:00
 "  Wong/Anna Salazar/Olivier Ghannam/Joud Hong/Felix Yao-An  "   "  Santella/Zachary Pascual
Seto/Caelan Ng/Edwin Hon-Man  "  Tran/Brandon
15:30 Choi/Julie Osei-Afrifa/David  "   "  Venier-Karzis/Michael
An/Yu  " 
Seto/Caelan  "  Chen/Junyi  " 
16:00
 "   "  Wong/Anna  "  Parfyonov/Kiryll
 "  Arthur/Daniel Laothamatas/Karnsiri David/Priam MacKinnon/Katrina Anna Peletsis/Anna Ng/Edwin Hon-Man
 "  White/Meghan Marie
16:30 Liu/Jing  "  Bell/Lucas David  "   "   "  Hong/Felix Yao-An  "   "   "   "   "   "  Lansdell/Austin Bryce Choi/Julie  "   " 
17:00
 "   "  Wang/Tingting  "  Garfinkle/David Etan
Pelletier/Gabrielle
 "  Lansdell/Austin Bryce
 " 
17:30
Min/Tian  " 
 " 
Palliere/Julien J
Nguyen/Stephen
18:00
Blanchard/Joy Victoria Gates/Jeremie
Zaza/Boran Mohamad
Choi/Julie
18:30
Laothamatas/Karnsiri
Manga/Rebecca
Blanchard/Joy Victoria
 "  Palliere/Julien J Jang/Hyunjin
19:00 Chou/Chih-Ting Furlan/Julia Rose
Chen/Junyi
 "  Liu/Jing Blanchard/Joy Victoria Hong/Felix Yao-An
 " 
Zhu/Wei Jia
Kjeer/William Joseph
19:30
 " 
 " 
Choi/Julie
 " 
20:00
Fong/Lai Wo Herbert
 "  Yeunyonghattaporn/Akkra
 " 
20:30 Chou/Chih-Ting
 "   " 
21:00
 " 
21:30
 " 
22:00
22:30
Default week
McGill

Print Preview