Areas
Piano
Voice
Rooms
E-505
E-506
E-509
E-510
E-511
E-512
E-513
E-514
E-515
E-516
E-529
E-530
E-531
E-532
E-533
E-534
E-535

Piano - E-506

Default week
Time:Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30
08:00
Ho/Jeremy
Ho/Jeremy
08:30
 " 
 " 
09:00
 " 
 "  Li/Zhenni
09:30
 " 
 "   " 
10:00
Chen/Junyi  "  Zhou/Yangwanqing  "   " 
10:30
 "   "  Becky Reesor  "   " 
11:00
 " 
 "   "  Olynyk/Sasha
11:30
Chen/Junyi  "   "  Olynyk/Sasha
12:00
Johnson/Tabitha Zhang/Xin Johnson/Tabitha Olynyk/Sasha
12:30
 "   "   "  Olynyk/Sasha
13:00
Zhang/Xin  "  Von Eccher/Magdalena Pia  "  Olynyk/Sasha
13:30
 "   "   "   "  Osei-Afrifa/David
14:00 Zhang/Xin  "  Zhang/Xin  "  Zhang/Xin  " 
14:30
 "   "   " 
 "  Zhang/Xin
15:00 Zhang/Xin Zhang/Xin  "   " 
 "   " 
15:30
Min/Tian  "   "  Osei-Afrifa/David Johnson/Tabitha  " 
16:00
Dan/Jason  "  Dan/Jason  "   "   " 
16:30 Zhang/Xin
 "  Dan/Jason  "   " 
17:00
Zhang/Xin
 "   " 
17:30
Dan/Jason
Johnson/Tabitha Min/Tian Zhang/Xin
18:00
 " 
Min/Tian
18:30
Min/Tian
Zhang/Xin
19:00
Chen/Junyi
Furlan/Julia Rose
19:30
 " 
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
McGill

Print Preview